rozwiązania dla magazynów

ROZWIĄZANIA DLA MAGAZYNÓW


Traka MHE

 

 

  • Detekcja kolizji na podstawie odczytu siły uderzenia z wbudowanych czujników,
  • Zapisywanie, czy przeprowadzono kontrolę pojazdu przed użyciem,
  • Rejestrowanie błędów pojazdu,
  • Powiadomienia mailowe/sms o uszkodzeniach, błędach,
  • Automatyczne zablokowanie wadliwego pojazdu,
  • Automatyczne powiadomienia o nie zwróconych na koniec zmiany kluczach,
  • Zablokowanie dostępu do pojazdów po wygaśnięciu licencji,
  • System zarządzania drzwiami załadunkowymi.