Formularz zgłoszeniowy

Dane firmy:

Dane osoby zgłaszającej:

Powyższy formularz zgłoszeniowy stanowi zgłoszenie udziału w szkoleniu.

Przesyłając formularz zgłoszenia online wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych w celach organizacyjnych i marketingowych przez firmę Techniserv sp. z o. o. ul. Boya-Żeleńskiego 6/8, 42-217 Częstochowa. Jednocześnie oświadczam iż posiadam informacje, że przysługuje mi prawo wglądu i możliwość poprawienia oraz usunięcia moich danych osobowych. (art. 23 ust. 1 pkt 1 i ust 2 oraz art. 24 ustawy z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych Dz. U. Nr 133 poz. 883). Wyrażam również zgodę na wysyłanie korespondencji mailowej, zgodnie z Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku - Dz. U Nr 144, poz.1204.

Warunki uczestnictwa:
Szkolenie jest bezpłatne z zastrzeżeniem warunków odwołania.  Podstawą do udziału w szkoleniu jest przesłanie wypełnionego formularza. W związku z dużym zainteresowaniem konferencją, maksymalna liczba uczestników z jednej firmy to dwie osoby.

Odwołanie uczestnictwa
Odwołanie uczestnictwa bez żadnych konsekwencji finansowych może nastąpić najpóźniej na 5 dni przed rozpoczęciem szkolenia (tj. do 05.09.2013 r.).  Jeżeli uczestnik zrezygnuje ze szkolenia na mniej niż 5 dni przed rozpoczęciem szkolenia lub będzie nieobecny na szkoleniu zobowiązuje się do pokrycia kosztów związanych z rezerwacją miejsca na spotkaniu (100,00 zł/osobę netto)